Home

Image is not available
Сдружение на жените военнослужещи
Сдружение на жените военнослужещи (СЖВ)
Сдружението на жените военнослужещи

(СЖВ) съвместно с Министерство на отбраната за шеста поредна година организират ски-лагер за децата на загиналите военнослужещи при или по повод изпълнение на военната служба, който ще се проведе в периода 18-24 март 2018 г. в курорта Пампорово.
Мероприятието се провежда традиционно под патронажа на министъра на отбраната и се осъществява с любезната подкрепа на Пампорово АД, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, Фондация „Деца на Българската армия“, Военномедицинска академия и Служба „Военна полиция

(СЖВ) съвместно с Министерство на отбраната за шеста поредна година организират ски-лагер за децата на загиналите военнослужещи при или по повод изпълнение на военната служба, който ще се проведе в периода 18-24 март 2018 г. в курорта Пампорово.
Мероприятието се провежда традиционно под патронажа на министъра на отбраната и се осъществява с любезната подкрепа на Пампорово АД, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, Фондация „Деца на Българската армия“, Военномедицинска академия и Служба „Военна полиция

(СЖВ) съвместно с Министерство на отбраната за шеста поредна година организират ски-лагер за децата на загиналите военнослужещи при или по повод изпълнение на военната служба, който ще се проведе в периода 18-24 март 2018 г. в курорта Пампорово.
Мероприятието се провежда традиционно под патронажа на министъра на отбраната и се осъществява с любезната подкрепа на Пампорово АД, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, Фондация „Деца на Българската армия“, Военномедицинска академия и Служба „Военна полиция

home-slider2
Мероприятието се провежда традиционно

Мероприятието се провежда традиционно под патронажа на министъра на отбраната и се осъществява с любезната подкрепа на Пампорово АД, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, Фондация „Деца на Българската армия“, Военномедицинска академия и Служба „Военна полиция“

Мероприятието се провежда традиционно под патронажа на министъра на отбраната и се осъществява с любезната подкрепа на Пампорово АД, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, Фондация „Деца на Българската армия“, Военномедицинска академия и Служба „Военна полиция“

Мероприятието се провежда традиционно под патронажа на министъра на отбраната и се осъществява с любезната подкрепа на Пампорово АД, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, Фондация „Деца на Българската армия“, Военномедицинска академия и Служба „Военна полиция“


Сдружение на жените военнослужещи
BULGARIAN ARMED FORCES WOMEN ASSOCIATION
previous arrow
next arrow
Slider

За нас

Сдружението е учредено на 19 Декември 2006 година в Националния военно-учебен комплекс (НВУК) „Чаралица“.

Целта на СДРУЖЕНИЕТО НА ЖЕНИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ е издигане и утвърждаване престижа, социалния статус и обществения авторитет на жените военнослужещи и защита на общите им интереси в съответствие с чл.186 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

ПРОЕКТИ

  • All
  • ВСИЧКИ
  • ГАЛЕРИЯ
  • Новини
  • СЪБИТИЯ

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ

– Изучаване на социалните интереси и потребности на жените и мъжете военнослужещи

– Изучаване на съвременното европейско законодателство и във взаимодействие със сродни неправителствени организации от страната и чужбина, участие в съвместни проекти, симпозиуми, конференции, организиране на срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие по въпроси, свързани с потребностите и интересите на жените и мъжете военнослужещи .                       

– Участие в разработването на проекти за закони, подзаконови и други нормативни документи, касаещи социалното положение и професионално развитие на жените и мъжете военнослужещи.

– Оказване съдействие на ръководството на Министерството на отбраната при реализиране на социални и професионални програми, допитвания и провеждане на социологически изследвания и други, касаещи жените и мъжете военнослужещи.

– Изработване на конкретни предложения по усъвършенстване на системата за професионално набиране, подготовка, обучение, кариерно развитие, реализиране и социална адаптация, по време на военната служба и при преминаване в цивилната сфера и резерва на жените и мъжете военнослужещи.

– Осигуряване на правна взаимопомощ на своите членове и техните семейства.

– Иницииране и осъществяване на програми за подпомагане на семействата на членове в мисии зад граница; на изпаднали в нужда членове; на загиналите (починалите) членове и на Фондация “Деца на Българската армия”.

– Изработване на конкретни предложения по издигане престижа и социалния статус на военната професия.

– Защита на гражданската и професионалната чест и достойнство на своите и техните семейства.

Често задавани въпроси

Членуването в Сдружението на жените военнослужещи (СЖВ) е доброволно.

Членове на СЖВ са дееспособни физически лица, без разлика на раса, пол, религия и социално положение или юридически лица, които приемат устава и споделят целите на СЖВ и средствата за тяхното постигане. Членовете са редовни, асоциирани и почетни.

Редовните и асоциираните членове се приемат от Управителния съвет въз основа на подадена писмена молба до председателя на Управителния съвет на СЖВ. 
Решението се съобщава в едномесечен срок от постъпване на молбата.
1. СЖВ обединява усилията на всички военнослужещи жени от Българската армия и структурите на Министерството на отбраната, офицери, сержанти, войници и матроси от резерва и техните семейства, които приемат Устава на СЖВ с цел укрепване, развитие и издигане престижа на жените военнослужещи в Република България.
2. СЖВ отстоява интересите на своите членове чрез изучаване проблемите и потребностите им.
3. СЖВ развива и утвърждава духовните ценности на своите членове и симпатизанти.
4. СЖВ подпомага социалната интеграция и личностна реализация на жените военнослужещи и децата на Българската армия.
5. СЖВ изработва мнения, предложения, доклади по проекти за промяна и усъвършенстване на законовата уредба, касаеща социалното и професионално положение на своите членове.
6. СЖВ изработва на програми, предложения и становища по въпроси, свързани с равнопоставеността на жените военнослужещи в Република България.
7.СЖВ подпомага образованието, обучението и научната дейност на своите членове и деца на Българската армия.
8. СЖВ организира семинари, конференции и други по изучаване на европейското законодателство и взаимодействие със сродни организации.
9. СЖВ организира благотворителни кампании и участие в програми за набиране на средства за подпомагане на изпаднали в нужда членове и подпомагане на семействата им.
10. СЖВ осигурява и гарантира гласност и прозрачност при извършване на дейността на СДРУЖЕНИЕТО за полуляризиране целите и дейността му у нас и в чужбина.
Вяра Йовева
Орлин Матеев
Радина Велчева
Огнян Стефанов
Свържете се с нас