РЕГЛАМЕНТ

Национален фестивал на армейското любителско творчество
„Парад на талантите“


Организира се от Сдружение на жените военнослужещи в рамките на проект „Парад на талантите“, финансиран по Национална програма „Родолюбие“ на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Конкурсът е отворен и право на участие имат военнослужещи и цивилни служители от системата на Министерство на отбраната (МО); членовете на техните семейства; обучаеми от висшите военноучебни заведения; членове на Фондация “Деца на Българската армия(БА)”; офицери и сержанти от запаса и резерва; ученици от основните и средни училища, деца на военнослужещи; родители; студенти от колежите и университетите в страната, чиито родители са военнослужещи; представители от военните клубове в страната.

Фестивална такса – няма.

МИСИЯ НА ФЕСТИВАЛА

Откриване и изява на талантливи изпълнители – деца, младежи и възрастни във всички направления на театралното, музикалното и танцово изкуство, свъзрани с военнослужещи и цивилни служители от БА и МО и военните клубове. Да се разшири кръга приятели на Българската армия и популяризира военната професия. Възпитание на подрастващото поколение в дух на национална гордост, чувство на патриотизъм и принадлежност към българския народ и родина.

Възрастови категории - няма.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

Ще се проведат регионални фестивали в градовете: Варна, Пловдив и София,където жури ще излъчи до три лауреата. Победителите ще се представят на гала-концерта в град София през месец декември.

На лауреатите, които ще участвуват в гала-концерта ще се поемат всички разходи по пътуване и пребиваване в София от организаторите.

Организаторите си запазват правото да определят допълнителен брой финалисти, които да участват в гала-концерта.

16 октомври 2015 г., град Велико Търново (зала на Община Велико Търново)

23 октомври 2015 г., град Варна (ВВМУ"Н.Й.Вапцаров")

3 ноември 2015 г., град София (Централен военен клуб, Концертна зала)

12 ноември 2015 г., град Пловдив (Военен клуб)

Необходимо е да се запознаете предварително с Регламента на фестивала.

Попълнете изпратете точно и коректно формуляра за участие.

КАТЕГОРИИ

Участниците се състезават на конкурсни начала в 3 категории:

1. РАЗДЕЛ „МУЗИКА“

- фолклорно пеене;
- естрадна и популярна песен;
- класическо пеене и хорово пеене;
- инструментални изпълнители /соло, оркестри, ансамбли/;
- рок групи ;
- бийтбокс;
- музикално-сценично творчество – музикална приказка; детска опера, мюзикъл.

Изисквания:

1. Индивидуалните и груповите изпълнители на естрадна и популярна песен да представят до 2 песни, едната от които да е на български език. Допуска се съпровод до 5 души. Общо времетраене за всички категории пеене до 7 минути. Участниците сами осигуряват музикалния съпровод на качествен CD или Flash носител.
2. Оркестри, ансамбли и групи инструменталисти представят до 2 композиции с общовреметраене до 12 минути.
3. Музикално-сценичните състави изпълняват откъс от спектакъл, музикална приказка, детска оперета или мюзикъл с времетраене до 20 минути. Участниците сами осигуряват музикалния съпровод на качествен CD или Flash носител.

Внимание! Изпълнението да е само на живо, плейбекът води до отпадане от класирането!

Критерии на оценяване:

- музикалност;
- чистота на интонация и качеството на звучене;
- красота на тембъра и силата на гласа;
- изпълнителско майсторство;
- съответствие на репертоара на възрастовата категория на изпълнителя;
- сценична култура

2. РАЗДЕЛ „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО“

Стилове:
- Български народни танци и хора;
- Класически балет, характерни танци, „бели данс“;
- Спортни и латино-американски танци; етно шоу;
- Мажоретни състави; танцово шоу (Free Dance) - модерен балет, джаз, контемпорари
- Хип-хоп /брейк, улични танци и други/.
- Театър мода, експериментален жанр, цирково шоу, земна акробатика, аеробика, демонстрации на бойни изкуства и други.

Изисквания:

Индивидуалните изпълнители и колективите представят танци или композиции с общо времетраене до два танца или две композиции до 10 минути. Участниците сами осигуряват музикалния съпровод на качествен CD или Flash носител.

Критерии на оценяване:

- ХОРЕОГРАФИЯ - композиция, сложност, майсторство, динамика, емоционалност;
- ПОСТАНОВКА - оригиналност на постановката;
- АРТИСТИЧНОСТ - разкритие на художествения образ и сценична култура;
- ИМИДЖ - костюми и държание по време на фестивала;
- Съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, костюм

3. РАЗДЕЛ „ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО“

Участниците представят театрална постановка или спектакъл с времетраене до 30 минути.

Критерии на оценяване:

- АРТИСТИЧНОСТ;
- РЕЖИСУРА;
- ПОСТАНОВКА;
- СЦЕНОГРАФИЯ.

НОМИНАЦИИ И НАГРАДИ

1. Гранд При;
2. Грамоти за всички участници и подаръци;
3. Медали, плакети и дипломи;
4. Награда за най-добра хореография и постановка;
5. Награда на Сдружението на жените военнослужещи.

Участниците се оценяват от професионално жури. Решенията на журито са окончателни.

Лауреатите от регионалните издания на фестивала „ПАРАД НА ТАЛАНТИТЕ” ще бъдат включени в грандиозен шоу-спектакъл през декември 2015 г. в гр.София.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1. Организаторите си запазват правото да записват, филмират и излъчват, и разпространяват изпълненията на фестивала, без да заплащат права и обезщетения.
2. Ръководителите на колективите носят отговорност при злополуки и контузии по времето на пребиваването на изпълнителите в фестивала.
3. Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица - пътни, дневни са за тяхна сметка по време на регионалните концерти.
4.Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинското обезпечаване се поемат от организаторите.
5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективипо време на мероприятието, заплащат нанесените щети (в т. ч. хотел, зала, озвучаване и др.).
6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.
7. За участие във фестивала музикалните носители да бъдат на CD или Flash носител.
8. Програма на фестивала се определя от организационно-постановъчен екип и не подлежи на коментар. За участие в гала-концертa се допускат колективи и индивидуални изпълнители заели първите места и предложени от журито.
9. Организаторите запазват правото си при необходимост да променят програмата.
10. С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на фестивала.
11. Регистрацията на всички участници се извършва задължително един час преди определения график за участие в конкурса.

Съхранение на личните данни

Предоставените лични данни ще бъдат ползвани единствено за целите на конкурса, в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

Личните данни ще послужат за идентифициране на участниците в конкурса и съответното им номиниране.

ВАЖНО! СРОК ЗА УЧАСТИЕ

Краен срок за подаване на заявки: 4 (четири) дни преди фестивала за съответния град.

Този регламент може да бъде разгледан на сайта на Сдружението на жените военнослужещи: www.buafwa.org

Можете да подадете формуляра за участие или да изтеглите формуляра тук!

ПОПЪЛНЕТЕ И ИЗПРАТЕТЕ НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: parad_na_talantite@abv.bg

Непълно и некоректно оформени заявки, както и които не са подадени в посочения срок не се вземат предвид.

ЗА КОНТАКТИ: 0888471985 (Ваня Михайлова) и 0887458110 (Лалка Божичкова)

Заповядайте на
ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
„Парад на талантите”
Успешна подготовка !!!