Сдружение на жените военнослужещи

“BULGARIAN ARMED FORCES WOMEN ASSOCIATION”

представя проект

„Парад на талантите“

който се реализира в рамките на Национална програма „Родолюбие“ (2014 – 2016) с финансовата подкрепа на Министерство на отбраната и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело"

Литературен конкурс на тема "Новият Йовков" Фотоконкурс на тема "Между два свята - мирa и войната" Национален фестивал на армейското любителско творчество

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПРОЕКТ "ПАРАД НА ТАЛАНТИТЕ"

Сдружение на жените военнослужещи (СЖВ) е организация с нестопанска цел, учредена в обществена полза на 19 декември 2006 г.

Целта на Сдружението е издигане и утвърждаване престижа, социалния статус и обществения авторитет на жените военнослужещи и защита на общите им интереси в съответствие с чл.186 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

Сдружението си сътрудничи с неправителствени и граждански организации, с национални и международни институции и бизнес средите.

Реализирани проекти:
2008 г. - обучение на военнослужещи и цивилни служители от системата на Министерство на отбраната (МО) на тема "Разработване, реализиране и управление на проекти", съвместно с Фондация "Център за изследвания и политики за жените"
2009-2010 г. - “Опитът на НАТО по отношение на равнопоставеността на половете в армията", съвместно с Държавния департамент на САЩ, МО и Движението за обновление на българските региони и общини – Д.О.Б.Р.О.;
2010 г. – благотворителна фотоизложба по повод отбелязване на 10-ата годишнина от приемането на Резолюция 1325 на СС на ООН съвместно с Посолството на САЩ и Посолството на Кралство Норвегия у нас;
2011 г. – Коледен благотворителен базар „Ангелска ЧудоТворителница“, организиран по повод 5 години от основаването на СЖВ съвместно с Фондация „Искам бебе“, Международния дамски дипломатически клуб и други неправителствени организации и приятели. Всички приходи от базара са дарени на фондация „Деца на Българската армия“;
2012 г. - благотворителен базар за набиране на средства за децата на загиналите военнослужещи и цивилни лица от Българската армия (БА), организиран по повод Международнияден на детето – 1 юни. Всички приходи от базара са дарени на фондация „Деца на Българската армия“;
2012 г. – Центърът за демократичен контрол на въоръжените сили в Женева/ The GenevaCentre for the Democratic Control of Armed Forces – DCAF представи СЖВ в международен каталог за организации от цял свят, които подкрепят участието на жените във въоръжените сили;
2012 г. – СЖВ се включи в Първа международна работна среща на неправителствени организации на тема: “Organising for Change: Female Staff Associations and the Security Sector” в Брюксел, Кралство Белгия;
2013 г. – СЖВ инициира промяна в Закона за отбраната и въоръжените сили на РепубликаБългария (ЗОВСРБ) и други поднормативни актове, свързани с майчинството/бащинството при отглеждане на деца, носенето на бойно дежурство и участието в мисии и операции извън територията на страната на двама родители-военнослужещи.
През 2013, 2014, 2015 година успешно реализирахме ски-лагер за децата на Българската армия, съвместно с МО и "Пампорово" АД.

ЦЕЛ И ЕКИП НА ПРОЕКТА

Парад на талантите" има за цел да търси широк диалог между Българската армия и обществото, да формира трайни ценности сред младото поколение, като любов към Родината, чувство на патриотизъм и принадлежност към българския народ.

Той се реализира чрез провеждането на три основни дейности:

С реализиране на дейностите от проекта ще се създадат условия за по-добро разбиране и подкрепа от гражданите за усилията и труда, които военнослужещите от Българската армия полагат при изпълнение на поставените им задачи в интерес на обществото.

Искрено вярваме, че с този проект ще привлечем вниманието на млади хора, които търсят реализация чрез военната професия.

Ръководител на проекта

подполковник Вера Спахийска

Телефон:0889314371;9220956

email:v.s.nikolova@mod.bg

Национален координатор

майор (о.р.) Лалка Божичкова

Телефон:0887308844

email:lalkastoianova@abv.bg

Финансово отговорно лице

сержант Ваня Михайлова

ПАРТНЬОРИ: Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело", Военен телевизионен канал, вестник "Българска армия", Национален военноисторически музей

ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА

Литературен конкурс на тема "Новият Йовков"

Литературният конкурс за съвременен военен разказ на тема „Новият Йовков“ се организира по повод отбелязване на 100 години от участието на България в Първата световна война. Посвещава се на делото на военните кореспонденти, отразявали героизма на Българската армия през войните.
Участниците се състезават с до 3 авторски разказа написани на български език и приблизително 15 000 знака с интервалите. Основната тема или героите на литературните произведения трябва да бъдат свързани с живота и дейността на хората от отбраната – военнослужещи, цивилни служители, членовете на техните семейства и приятели. Няма ограничения за времето, когато се развива действието. Събитията трябва да са свързани с армейския живот.
Най-добрите произведения ще бъдат публикувани в книга.
Конкурсът е отворен за всички граждани без ограничения.

Фотоконкурс на тема "Между два свята - мирa и войната"

Със своите фотографии участниците в конкурса трябва да представят живота на военнослужещите от Българската армия - при подготовка и провеждане на учения, по време на мисия зад граница, в помощ на населението при бедствия и промишлени аварии, при провеждане на ритуали и празници, както и в свободното си време със семейството и приятелите. Целта е да се популяризира военната професия и да се повдигне националното самочувствие и патриотичния дух на българина от всички възрасти.
Участниците се състезават с до 3 снимки в 4 категории:

Ще бъдат отличени победители в двете категории - професионални фотографи и любители. Победителите и финалистите участват в обща изложба ( Зала 1 и Концертна зала на Централния военен клуб - София). Избрани фотографии ще бъдат публикувани в книга. След края на проекта „Парад на талантите“ и при допълнително финансиране изложбата може да бъде представена съвместно с Община София на моста до НДК, както и във фоайетата на търговските молове в страната с цел да бъде видяна от възможно най-много хора. Също така при поискване, изложбата ще бъде предоставена за ползване на Военните клубове в страната, Националния военноисторически музей, за представителни мероприятия на Българската армия в страната и в чужбина, както и на контингентите ни зад граница.
Конкурсът е отворен за всички граждани без ограничения.

Национален фестивал на армейското любителско творчество.

Откриване и изява на талантливи изпълнители в театралното, музикалното и танцовото изкуство. Разширяване на кръга приятели на Българската армия. Стимулиране на инициативата и възможностите за изява на художествено-творчески колективи и изпълнители от състава на българските Въоръжени сили и военните клубове в страната. Съхраняване на националните традиции и памет на поколенията българи.
Конкурсът е отворен за деца, младежи и възрастни, свързани с армията и членове на школите и клубовете по изкуства при военните клубове в страната на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело".

СЪБИТИЯ

Регионални фестивали на армейското любителско творчество:

КОНТАКТИ

Председател на УС

Невяна Митева

Телефон: 0887405010

Email:  nmmiteva@gmail.com

Адрес за кореспонденция

гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” №34А,
хотел „Шипка”, офис № 5

Пощенски код: 1606