Потребителско име
Парола
регистрация на нов потребител контакти
Сдружение на жените военнослужещи
“BULGARIAN ARMED FORCES WOMEN ASSOCIATION”
представя проект
„Парад на талантите“

който се реализира в рамките на Национална програма „Родолюбие“ (2014 – 2016) с финансовата подкрепа
на Министерство на отбраната и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело"

Добре дошли!

     
Сдружението на жените военнослужещи (СЖВ) е организация, която си поставя за цел да издига и утвърждава престижа, социалния статус и обществения авторитет на жените военнослужещи, както и защита на общите им интереси.

Кампания
Анкета
Запознати ли сте с дейността на нашето сдружение?
Да, много добре
Да, донякъде
Съвсем слабо
Не, не съм
Не ме интересува
           
Последни новини
Покана за международна конференция
Атлантическият клуб в България и Сдружението на жените военнослужещи в България ви канят на международна конференция на 27-28.10.2015г. от 9:30ч. в Централния военен клуб в София.
2015-10-26 18:40:23
Благотворителна кампания за подпомагане на деца на загинали
Шеста благотворителна кампания за набиране на средства за децата и семействата на загинали или ...
2015-10-08 18:27:51
Годишно общо събрание на СЖВ на 16.05.2015
Управителният съвет на Сдружението на жените военнослужещи, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, сви...
2015-04-21 15:57:05