Потребителско име
Парола
регистрация на нов потребител контакти
Новини
Годишно общо събрание на СЖВ на 16.05.2015
Управителният съвет на Сдружението на жените военнослужещи, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква годишно общо събрание на 16.05.2015 година от 10 часа в град София, хотел „Шипка“, офис на СЖВ, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на УС и финансов отчет за 2014 година.

2. Изменение на Устава на Сдружението.

3. Избор на Управителен съвет.

4. Приемане на програма за дейността на Сдружението през втората половина на 2015 година.

5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
2015-04-21 15:57:05