Потребителско име
Парола
регистрация на нов потребител контакти
Цели
Целта на СДРУЖЕНИЕТО НА ЖЕНИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ е издигане и утвърждаване престижа, социалния статус и обществения авторитет на жените военнослужещи и защита на общите им интереси в съответствие с чл.186 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).