Потребителско име
Парола
регистрация на нов потребител контакти
Управителен съвет
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ – подполковник Невяна Михайлова МИТЕВА - e-mail: nmmiteva@gmail.com
2. ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ подполковник Вера Станиславова Спахийска
3. подполковник Елена Драгиева Чакърова
4. подполковник Невена Цветкова Атанасова – Кръстева
5. подполковник Мария Георгиева Вакова – Желязкова
6. о.р. майор Лалка Стоянова Божичкова
7. майор Галя Петрова Тонова
8. майор Весела Танева Игнатова
9. капитан III ранг Димана Асенова Славова
10.капитан Калинка Атанасова Живкова
11.лейтенант Таня Миленова Момчева
12.старшина Мария Димитрова Крашевска
13.старши сержант Ваня Методиева Михайлова
14.младши сержант Добринка Цанкова Илиева
15.редник Ваня Димитрова Лазаркова- секретар на УС на СЖВ.