Потребителско име
Парола
регистрация на нов потребител контакти
Семинар в Рибарица
Първи ОБУЧИТЕЛЕН семинар на СЖВ провел се в периода 08-09.02.2008 г. във ВПД "Рибарица"
ОСНОВНИ ТЕМИ:
Запознаване с норми и практики на ООН, касаещи равнопоставеността на половете. Изисквания на ООН, към които България е поела ангажименти за гарантиране равнопоставеността на половете.
Запознаване със стандартите на Европейския съюз по отношение на равнопоставеността на половете.
Запознаване с националната държавната политика и практика по равнопоставеността на жените и мъжете.
Дейността на неправителствените организации в България, ангажирани с въпросите на жените. Правни основи, начини и средства за участие в обществено-политическия живот на страната.
Представяне на финалния вариант на „ Ръководство на НАТО за създаване на основни положения за равенство на половете"
Виж в реален размер