Потребителско име
Парола
регистрация на нов потребител контакти
План за прилагане на Р1325 на СС на ООН в МО
Министърът на отбраната Аню Ангелов утвърди "План за прилагане на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН в Министерството на отбраната", разработен съвместно със Сдружение на жените военнослужещи.
На 31 октомври 2000 година Съветът за сигурност на Организацията на Обединените Нации(ООН) приема Резолюция 1325 за жените, мира и сигурността. След този документ следват Резолюции 1820, 1888 и 1889, които препотвърждават ангажимента на страните-членки на организацията по тези въпроси. Резолюция 1325 е първо: за онези жени, които пряко са засегнати от военните конфликти и второ: подчертава важната роля на жените във всички аспекти на постигането на мирa, опазването на мира, и укрепването на мира. Този документ призовава към зачитане на приноса на жените в изграждането на мира, особено в процесите на вземане на решения на най-високо ниво.
Планът за прилагане на Резолюция 1325 на СС на ООН се явява концептуалната част от реализирането на политиките за равнопоставеност и осигуряване на равни възможности в Министерство на отбраната на Република България.
Информацията можете да изтеглите тук